'Οροι χρήσης

Καλώς ήρθατε στον ιστότοπο μας!
Σας προσφέρουμε μια online υπηρεσία πληροφόρησης και επικοινωνίας, την οποία ελπίζουμε ότι θα βρείτε διασκεδαστική και κατατοπιστική. Υπάρχουν μερικοί διαδικτυακοί κανόνες τους οποίους θα πρέπει να ακολουθήσουν οι επισκέπτες μας κατά τη χρήση του ιστοτόπου μας κι έτσι καλούμε όλους τους επισκέπτες μας να διαβάσουν προσεκτικά αυτούς τους Όρους Χρήσης. Η χρήση του διαδικτυακού τόπου δηλώνει αυτόματα ότι αποδέχεστε τους όρους χρήσης του. Σε περίπτωση που δε συμφωνείτε με τους όρους χρήσης, σας παρακαλούμε να μην χρησιμοποιήσετε το διαδικτυακό τόπο. Ο παρών δικτυακός τόπος ανήκει στην εταιρεία ΜΕΛΙΣΣΑ-ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΒΕΕΤ. Οι χρήστες δεν μπορούν να αντιγράψουν (download), αναπαράγουν, διανείμουν, διασπείρουν, διαμοιράσουν, πουλήσουν, δημοσιεύσουν και κυκλοφορήσουν με οποιοδήποτε τρόπο υλικό από τον παρόντα δικτυακό τόπο, παρά μόνο για προσωπική, μη κερδοσκοπική χρήση, δεδομένου ότι δεν πλήττονται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που το προστατεύουν. Τα γραφικά και οι εικόνες που εμφανίζονται στο δικτυακό τόπο προστατεύονται από πνευματικά και συγγραφικά δικαιώματα (copyright) και δεν επιτρέπεται να αναπαραχθούν με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς την έγγραφη συναίνεση της εταιρείας ΜΕΛΙΣΣΑ-ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΒΕΕΤ. Παρότι μπορείτε να αντιγράψετε οποιοδήποτε μέρος του ιστοτόπου στον υπολογιστή σας για προσωπική σας χρήση, απαγορεύεται να αντιγράψετε ή να ενσωματώσετε οποιοδήποτε μέρος του Περιεχομένου που παρέχεται στον παρόντα ιστότοπο σε οποιοδήποτε άλλο υλικό, συμπεριλαμβανομένου του δικού σας ιστοτόπου ή να χρησιμοποιήσετε το Περιεχόμενο με οποιονδήποτε άλλο δημόσιο ή εμπορικό τρόπο. Αυτό επίσης σημαίνει ότι η ΜΕΛΙΣΣΑ-ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΒΕΕΤ διατηρεί πλήρως υπό την κατοχή της αυτό το Περιεχόμενο στο σύνολό του, συμπεριλαμβανομένων οποιουδήποτε αντιγράψιμου λογισμικού ή κώδικα, οποιωνδήποτε εικόνων ενσωματωμένων στο λογισμικό ή που έχουν δημιουργηθεί από αυτό και όλα τα δεδομένα που το συνοδεύουν. Απαγορεύεται η αντιγραφή, τροποποίηση, αναπαραγωγή, προσθήκη, μετάδοση, διανομή, αντιστροφή σχεδιασμού, αποσυναρμολόγηση ή κάθε άλλη μετατροπή του Περιεχομένου σε άλλη μορφή.
Ο παρών δικτυακός τόπος ενδέχεται να εμπεριέχει παραπομπές σε άλλους δικτυακούς τόπους (links), κατασκευασμένους από άλλους ιδιώτες. Οι παραπομπές αυτοί παρέχονται για την εξυπηρέτηση των χρηστών. Η ΜΕΛΙΣΣΑ-ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΒΕΕΤ δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε εσφαλμένη πληροφορία ή παράλειψη εμπεριέχεται στις σελίδες αυτές καθώς και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους. Η ΜΕΛΙΣΣΑ-ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΒΕΕΤ απεκδύεται κάθε ευθύνης για το περιέχομενο των παραπομπών αυτών, στις οποίες ο χρήστης έχει πρόσβαση με δική του ευθύνη.
Όλα τα εμπορικά σήματα που χρησιμοποιούνται στον παρόντα ιστότοπο είναι της ΜΕΛΙΣΣΑ-ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΒΕΕΤ, εκτός αν άλλως ορίζεται.
Απαγορεύεται να προβείτε σε οποιεσδήποτε δραστηριότητες μέσω του παρόντος ιστοτόπου, οι οποίες είναι παράνομες, προσβλητικές, καταχρηστικές, παραβιάζουν τα δικαιώματα τρίτων ή δεν επιτρέπουν σε άλλους χρήστες να χρησιμοποιήσουν ή να απολαύσουν τον παρόντα ιστότοπο. Απαγορεύεται η παρακολούθηση ή αντιγραφή του Περιεχομένου του ιστοτόπου με τη χρήση robot, bot, spider, crawler ή άλλης αυτόματης συσκευής ή μη αυτόματης διεργασίας, χωρίς γραπτή μας άδεια , ή κάθε άλλη δραστηριότητα η οποία δεν επιτρέπει τη σωστή λειτουργία του ιστοτόπου.
Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε και να διαφυλάξετε την ακεραιότητα του συνδέσμου και των μελών του καθώς και των υπευθύνων και των υπαλλήλων του από οποιαδήποτε ζημία, υπαιτιότητα και έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των εύλογων εξόδων για υπηρεσίες δικηγόρου), που βασίζονται σε ισχυρισμούς οποιουδήποτε τρίτου και προέρχονται από ή οφείλονται στη χρήση του ιστοτόπου από εσάς ή από τη δημοσίευση υλικού, εάν επιτρέπεται. Διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε την πρόσβασή σας στον ιστότοπο οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προειδοποίηση και για οποιονδήποτε λόγο.
Ημερομηνία: Μάρτιος 2012
επικοινωνία / όροι χρήσης / δήλωση χρήσης cookies / δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων / designed by ImagePro